ΣΕΙΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (SEEDING) ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Σύστημα Βαθμολογίας

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 - 2007

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 - 2008

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008 - 2009

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 - 2010

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010 - 2011

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 - 2012

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 - 2013

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013 - 2014

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 -2015

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΑ 2015-ΔΕΚ 2015

(Για σκοπούς κατάταξης)

 

ΣΕΙΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (SEEDING) ΕΘΝΙΚΑ 2015-Dec2015

 

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19  (1997)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17  (1999)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15  (2001)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13  (2003)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 11  (2005)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ