ΣΕΙΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (SEEDING) ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Σύστημα Βαθμολογίας

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 - 2007

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 - 2008

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008 - 2009

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 - 2010

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010 - 2011

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 - 2012

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 - 2013

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013 - 2014

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ -2014

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

(Για σκοπούς κατάταξης)

 

    ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ A + Β (01/01/1972 - 1977)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19  (1996)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17  (1998)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15  (2000)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13  (2002)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 11  (2004)

ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ